Κατεβάστε χρήσιμα αρχεία

ΑρχείοΤύπος ΑρχείουΠεριγραφή Αρχείου
Υπεύθυνη Δήλωση Δήλωση του Άρθρου 8 Ν.1599/1986
Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση του Άρθρου 8 Ν.1599/1986
Πρότυπο Εξουσιοδότησης Υπόδειγμα Εξουσιοδότησης
Απόδοση ΑΦΜ-Μεταβολή στοιχείων Έντυπο Μ1
Έναρξη Φυσικού Προσώπου Έντυπο Μ2
Έναρξη Μη Φυσικού Προσώπου Έντυπο Μ3
Δήλωση διακοπής εργασιών Έντυπο Μ4
Δήλωση σχέσεων φορολογουμένου Έντυπο Μ7
Δήλωση ακινησίας αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας Έντυπο Δήλωσης
Μισθωτήρια Ακινήτων Οδηγίες για τα μισθωτήρια
Πληρεξούσιο για κλειδάριθμο Ειδικό πληρεξούσιο έγγραφο
Εγχειρίδιο ΑΑΔΕ φορολογικών θεμάτων Ερωτήσεις-Απαντήσεις σε φορολογικά θέματα
ΦΕΚ για Ε1-Ε2-Ε3 Απόφαση
Δήλωση φορ.εισοδ.Νομ. Προσώπων 2016 Έντυπο
Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Έντυπο (Φορολογικό έτος 2016)
Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας Αίτηση
Υπεύθυνη Δήλωση Έντυπο Α21
ΦΕΚ - Πρότυπο Καταστατικών ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ-ΟΕ-ΕΕ Απόφαση χρήσης πρότυπου Καταστατικού
Ε9 - ΠΟΛ 1237 Οδηγίες για την συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων